Rollen en rechten

Inzetrooster heeft 3 soorten rollen: gebruikers, bewerkers en beheerders.

  1. Gebruikers kunnen zich voor diensten in- en uitschrijven, hun diensten overdragen en hun profiel aanpassen.
  2. Bewerkers hebben dezelfde mogelijkheden als gebruikers. Daarnaast kunnen zij ook diensten en personen aanmaken, aanpassen en verwijderen.
  3. Beheerders hebben ook dezelfde mogelijkheden als gebruikers en hebben het volledige beheer en inzicht in alle activiteiten.

Degene die zich heeft aangemeld bij Inzetrooster is automatisch beheerder. Als beheerder kun je elke andere persoon ook bewerker of beheerder maken via 'tabblad Instellingen' bij de persoon zelf. Als beheerder krijg je toegang tot de beheer pagina's welke je kunt benaderen via het hoofdmenu.

Bewerkers en beheerders zien ook een extra icoon waarmee je de dienst of persoon kunt aanpassen.

Hieronder een overzicht

Rechten voor
Gebruiker
Bewerker
Beheerder
Eigen profiel aanpassen
Diensten inschrijven, uitschrijven, overdragen
Diensten toevoegen, aanpassen en verwijderen
Personen toevoegen, aanpassen en verwijderen
Personen koppelen/ontkoppelen aan groepen
Diensten importeren en exporteren
Personen importeren en exporteren
Verzoek tot inschrijven sturen
Groepen aanmaken, aanpassen en verwijderen
Kengetallen en statistieken inzien
Uren en diensten per persoon inzien
Activiteiten logboek inzien
Configuratie instellingen aanpassen
Vrije velden beheren
Tekstblokken aanpassen
Configuratie-instelling van organisatie aanpassen
Bewerkersovereenkomst downloaden
Account upgraden
Organisatie account geheel verwijderen