Vrijwilligersplicht bij verenigingen

Bij veel verenigingen is het verplicht om vrijwilligerswerk te doen. Dit houdt de kosten van de contributie zo laag mogelijk, het verhoogt de betrokkenheid bij een club of vereniging én je leert elkaar beter kennen. Een win-win situatie. Maar je moet als vereniging wel een goed instrument hebben om deze vrijwilligersplicht af te dwingen. Dat kan met Inzetrooster!

Leg overigens allereerst wel uit aan leden waarom jouw vereniging of organisatie een vrijwilligersplicht heeft. Zorg dat in het regelement staat dat er een minimaal aantal uren per jaar vrijwilligerswerk gedaan moet worden. Tref vervolgens een regeling voor eventuele vrijstellingen voor leden die ziek zijn, tijdelijk in het buitenland verblijven of anderszins niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. En de andere leden? Die ga je via Inzetrooster benaderen en er is de mogelijkheid om alleen leden te benaderen die nog niet hun minimum aantal diensten hebben gedaan.

Met Inzetrooster geef je vrijwilligers de mogelijkheid om zelf een datum, een dagdeel of soort dienst te kiezen. Dit wordt vervolgens vastgelegd in het systeem, maar tegelijkertijd bestaat de mogelijkheid om je weer af te kunnen melden. Bijvoorbeeld als je toch onverhoopt niet beschikbaar bent in verband met werk, vakantie, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. Daarmee biedt je als vereniging volop flexibiliteit. Als een lid zich desalniettemin binnen een bepaalde periode niet inschrijft voor het minimum aantal verplichte uren, zorg dan voor passende sancties. Dat is wel zo eerlijk voor leden die zich wel inzetten.

vrijwilligersrooster

Vrijwilligersplicht afkopen?

Er zijn vereningingen waar men diensten kan afkopen. Maar dat is geen wenselijke situatie want dat leidt vaak tot een tweedeling binnen een vereniging: de kapitaalkrachtigen versus de minder kapitaalkrachtigen.

Met Inzetrooster heb je een vrijwilligersrooster waarmee je al deze taken buitengewoon makkelijk kan managen.

Bekijk de video over het aanscrhijven van de vrijwilligers met een vrijwilligersplicht.

Bekijk instructievideo

  • Je kan per lid en per periode zien hoeveel uren/diensten gedaan zijn
  • Je kunt per lid aangeven of hij vrijgesteld is van vrijwilligersplicht
  • Je kunt die leden aanschrijven die zich nog niet aan hun vrijwilligersplicht hebben voldaan
  • En er zijn nog meer mogelijkheden die het voor de vrijwilligerscoördinator makkelijk maken.

Rooster voor vrijwilligers

Je kunt Inzetrooster vrijblijvend en gratis gebruiken of proberen.

Direct proberen!

Inzetrooster heeft o.a. de volgende functionaliteiten

Agenda koppelen

Je kunt jouw diensten aan je agenda toevoegen door op de link van je kalender te abonneren.

Inloggen

Inloggen via een link (access-token), zodat je kunt inloggen zonder lastig wachtwoord te typen op je mobiel.

Overdragen

Via een link (transfer-token) een dienst met een ruilverzoek overdragen aan een andere persoon.

Inschrijfverzoek

Als beheerder een persoonlijk inschrijfverzoek versturen, op basis van individuele- of groepselectie.

Persoonlijk profiel

Gebruikers kunnen hun profiel aanpassen zoals adres, telefoon, leeftijd, foto, etc.

Fotoboek

Inzetrooster kan ook als fotoboek gebruikt worden, waardoor je elkaar sneller leert kennen.

Adresboek

Gegevens van alle vrijwilligers of leden overzichtelijk bij elkaar.

Urenregistratie

De diensten en uren worden bijgehouden welke je ook kunt downloaden in CSV of Excel.

Groepen

Je kunt groepen aanmaken welke je ook eventueel besloten kunt maken voor bepaalde personen.

Statistieken

Voor de beheerder zijn er veel overzichten, o.a. hoeveel diensten per persoon in een periode.

Locaties

Je kunt met meerdere locaties werken en een koppelen naar Google maps.

Tekstblokken

Verschillende tekstblokken in de site kun je aanpassen zodat deze beter aansluiten op jouw organisatie.

Herinneringen

Er kan een herinneringsmail verstuurd worden, bijvoorbeeld 2 dagen van te voren.

Importeren

Personen en de diensten kunnen via een Excel of CSV bestand geïmporteerd of bijgewerkt worden.

Exporteren

Personen en diensten met alle relevante informatie kunnen ook als Excel of CSV worden gedownload.

Vrije velden

Als beheerder extra velden definiëren waardoor je de administratie kunt uitbreiden met extra gegevens.