Privacystatement Inzetrooster

Wie is verantwoordelijk voor mijn persoonsgegevens?

Inzetrooster is verantwoordelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – sinds 25 mei 2018 - de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderaan deze pagina en op de pagina over Inzetrooster staan de contactgegevens.

Deze privacystatment geldt alleen voor Inzetrooster, voor elke klant cq organisatie (account) geldt een ander privacystatement.

Voor welk doel verzamelen jullie mijn gegevens?

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de communicatie met de beheerders. Nimmer zullen wij gegevens voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken.

Welke gegevens worden van mij opgeslagen?

Voor het uitvoeren van opdrachten en bestellingen registreren wij van jou: naam, organisatienaam, adres, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer.

Daarnaast wordt ook het ip-nummer waarmee je inlogt opgeslagen voor foutopsporingen en analyses.

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

Wij slaan jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database in een Nederlands datacenter.

Delen jullie mijn gegevens met derden?

We geven de informatie nooit door aan derden als daar wettelijk gezien geen reden voor is.

Google analytics

De enige externe tracking tool die wij gebruiken is Google analytics. Wij hebben de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens verwerkt. Hierdoor hoeven wij geen toestemming te vragen voor het plaatsen van deze analytische cookies omdat het een geringe inbreuk op de privacy is.

Hoe beheren jullie mijn gegevens en communicatie voorkeuren?

We verwachten van jou dat je de gegevens zelf up-to-date houdt via jouw account. Je kunt zelf het account verwijderen (met alle andere persoonsgegevens) via algemene instellingen. Indien je dat niet wilt of niet kunt, kan je dat ook doorgeven via de contactgegevens die onderin de pagina staan. Indien je niet wilt dat wij jou berichten sturen, kun je dit laten weten door ons een reply te sturen via de e-mail die je hebt ontvangen.

Wat te doen bij een datalek?

Vanaf 1 januari 2016 is er een wettelijke regeling voor wat betreft de melding van datalekken. Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, verzoeken wij je dit direct te melden via onderstaande contactgegevens.

Als wij een datalek constateren zullen wij je binnen 24 uur op de hoogte stellen wat de oorzaak is en wat wij eraan hebben gedaan om te voorkomen dat het nogmaals gebeurt. Overigens zijn de wachtwoorden versleuteld in de database opgeslagen en zijn niet te herleiden naar het oorspronkelijke wachtwoord.

Hoelang bewaren jullie mijn gegevens?

De dagelijkse database backups worden versleuteld opgeslagen en na een jaar vernietigd.