Vrijwilligers rooster

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Organisaties die persoonsgegevens verwerken hebben nu meer verplichtingen. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Dat vergt een gedegen voorbereiding.

Als organisatie kunt u nu al stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Onderzoek alvast of u uw huidige processen, diensten en goederen op bepaalde punten moet aanpassen om te voldoen aan de AVG.

Inzetrooster heeft een verwerkersovereenkomst opgesteld waarin onze gezamelijke rechten en plichten zijn opgenomen.

Voorbereid in 10 stappen

Om u op weg te helpen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de 10 belangrijkste stappen (pdf) voor u op een rijtje gezet. Dat zijn:

  1. Bewustwording
  2. Rechten van betrokkenen
  3. Overzicht verwerkingen
  4. Data protection impact assessment (DPIA)
  5. Privacy by design & privacy by default
  6. Functionaris voor de gegevensbescherming
  7. Meldplicht datalekken
  8. Bewerkersovereenkomsten
  9. Leidende toezichthouder
  10. Toestemming

Guidelines

Daarnaast publiceert de AP samen met de andere Europese privacytoezichthouders guidelines die bepaalde onderwerpen uit de AVG verduidelijken.