Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Organisaties die persoonsgegevens verwerken hebben nu meer verplichtingen. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Dat vergt een gedegen voorbereiding.

Inzetrooster heeft een verwerkersovereenkomst opgesteld waarin onze gezamelijke rechten en plichten External link zijn opgenomen.

De AVG in een notendop

Privacy wetgeving sinds 25 mei 2018