<span class="translation_missing" title="translation missing: nl.volunteers_roster">Volunteers Roster</span>

Buurtpreventie en surveilleren

In steeds meer buurten wordt door vrijwilligers in de wijk gesurveilleerd. Houd met Inzetrooster overzicht van wie wanneer een surveillance doet. Vrijwilligers kiezen zelf een dienst die qua planning en rooster goed uitkomt. Je kunt ook zien wie er al ingeschreven zijn en desgewenst een partner kiezen om samen mee te surveilleren. En indien er onraad is geweest, kun je ook achteraf zien wie wanneer en waar heeft gesurveilleerd.

 

Vrijwilliger bij buurtpreventie.
Vrijwilligers bij surveileren.

Het maken van een rooster

Je kan via een formulier heel snel een rooster maken. Je geeft een periode op en het aantal personen die je per surveillance nodig hebt en daarna is het rooster klaar.

Verzenden van een inschrijfverzoek

Na het aanmaken van het rooster hoef je als beheerder alleen nog maar een verzoek tot inschrijven te versturen. De vrijwilligers ontvangen een e-mail waarmee ze direct kunnen inloggen om zich voor de verschillende surveillances in te schrijven.

Surveillance overdragen

Als een vrijwilliger plotseling niet meer kan komen voor een surveillance dan kan hij/zij deze dienst gemakkelijk overdragen aan een andere vrijwilliger door een verzoek te sturen naar één of meerdere personen.

Automatische herinnerings mail

Je kunt als beheerder instellen hoeveel dagen van te voren een herinnering mail verstuurd moet worden. Waardoor de kans op verzuim minimaal is.

Uren en diensten overzicht

Met Inzetrooster kan je precies zien hoeveel uren en/of diensten een persoon heeft gedaan. Deze overzichten kan je als beheerder ook downloaden.

Verschillende groepen cq buurten

Je kunt groepen aanmaken voor de verschillende buurten. Je kunt ook besloten groepen maken zodat bijvoorbeeld alleen bepaalde personen kunnen inschrijven.

personen importeren vanuit Excel

Mocht je als beheerder al een Excel/CSV bestand hebben met de namen en e-mailadressen, dan kan je heel makkelijk de personen importeren in Inzetrooster.

Bijhouden van verzuim (no-shows)

Als een vrijwilliger vergeet te komen dan kan je dat in inzetrooster bijhouden. Er zijn overzichten en statistieken van dit verzuim voor de beheerder beschikbaar.

Vrijstellen van surveilleren

Bij buurtpreventie zijn er ook vrijwilligers die niet surveilleren, maar wel actief zijn met de Whatsapp groep. Je kunt er als beheerder voor zorgen dat deze personen geen inschrijf- en overnameverzoeken ontvangen.

Profiel zelf aanpassen

De surveilanten kunnen zelf hun profiel (adres, telefoonnummer, e-mail, foto, etc) aanpassen.

Fotoboek van vrijwilligers

Inzetrooster kan ook als fotoboek (smoelenboek) gebruikt worden, welke je kan sorteren op voornaam, achternaam, leeftijd en hoelang iemand actief is.