Personen kunnen makkelijker opzeggen cq afmelden

Bericht: Update  

Men kan nu (verplicht volgens de AVG) makkelijker opzeggen door op de link in de footer te klikken. Daarna wordt er om de reden van opzegging gevraagd. 1 - Ik heb me nooit aangemeld bij de organisatie. 2 - De beheerder reageert niet op

Tags: