Terug naar de dag van de dienst na het aanpassen

Bericht: Update  

Na het aanpassen van een dienst komt je weer terug op de plek waar de dienst tussen de andere diensten stond. Dat is gebruikersvriendelijker als je meerdere diensten moet aanpassen of verwijderen.

Tags: