Er is nu ook een IBAN veld.

Bericht: Update  

Op verzoek van onze gebruikers is er nu ook een veld 'IBAN' die de vrijwilligers kunnen invullen bij hun profiel. Hiermee kan er gemakkelijker de onkostenvergoedingen gedaan worden. Bij een Uren & diensten export staat nu het IBAN nummer.

Tags: