Het logboek is flink verbeterd

Bericht: Update  

Het logboek is flink verbeterd. Je kunt nu veel makkelijker terug vinden wat de acties zijn geweest voor b.v. het aanpassen, inschrijven of overdragen van een dienst. Bekijk het logboek via: Beheer -> Overzichten -> Activiteiten cq logboek

Tags: #vrijwilligers #rooster #diensten #logfiles