Automatisch een bericht van openstaande overdracht verzoeken

Bericht: Update  

Je krijgt als algemene contactpersoon nu ook automatisch een bericht van openstaande overdracht verzoeken die binnen 4 dagen in dienst zijn. Je kunt instellen of je deze informatie eerder of niet meer wilt ontvangen via: Beheer -> Algemene instellingen -> Configuratie

Tags: